Privacy Verklaring

23-07-2018:

Stichting Kind en Toekomst verwerkt persoonsgegevens van (aspirant-) adoptief ouder(s) en gaat daar zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Stichting Kind en Toekomst verzamelt, verwerkt en deelt privacy gevoelige gegevens die aangeleverd zijn door:

– (aspirant-)adoptief ouder(s) zelf

– Ministerie van Justitie en Veiligheid (ontvangst gezinsrapport)

– buitenlandse contacten waar Stichting Kind en Toekomst een samenwerking mee heeft (aanleveren kindgegevens)

Deze privacygevoelige gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke taken met betrekking tot een interlandelijke adoptieprocedure: dit omvat de aanvraag voor bemiddeling, begeleiding van aspirant adoptief ouders,plaatsing van een kind, nazorg en progress verplichtingen.

Bij het opstarten van een adoptie procedure via Stichting Kind en Toekomst worden (aspirant-) adoptief ouder(s) tijdens het intakegesprek en door het ondertekenen van contracten (Bemiddelingscontract,Reglement en Betalingscontract) geïnformeerd over de werkwijze van Stichting Kind en Toekomst.

Privacygevoelige gegevens die door (aspirant-) adoptief ouder(s) aan Stichting Kind en Toekomst worden/zijn verstrekt, worden ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke taken, gedeeld met contacten in het binnen- en buitenland.

Tijdens de adoptieprocedure kunnen (aspirant-) adoptief ouder(s) een verzoek doen tot het verwijderen van privacy gevoelige gegevens. Dit heeft als consequentie dat de adoptieprocedure wordt beëindigd, omdat het verzamelen, delen en verwerken van privacygevoelige gegevens een voorwaarde is voor het kunnen uitvoeren van de wettelijke taken van Stichting Kind en Toekomst.

Na afronding van de adoptieprocedure is Stichting Kind en Toekomst wettelijk verplicht het adoptiedossier 50 jaar te bewaren.

Vanaf de dag dat het adoptiekind 16 jaar wordt kan hij/zij inzage krijgen in zijn/haar adoptiedossier.

Hiervoor kan hij/zij een schriftelijk verzoek indienen met toevoeging van een kopie van een geldig identiteitsbewijs voor het maken van een afspraak op het kantoor van Stichting Kind en Toekomst voor inzage in zijn/haar dossier.

De geadopteerde zal zich dan ter plekke moeten identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Mocht(en)(aspirant-) adoptief ouder(s) het idee hebben dat Stichting Kind en Toekomst niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, dan kunnen zij dat aan Stichting Kind en Toekomst laten weten, zodat actie ondernemen kan worden en worden beoordeeld of een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk is.

VERKLARING NAAR AANLEIDING VAN VRAGEN