Klachtenregeling

Als u een kind uit het buitenland wilt adopteren, moet u een nogal lange procedure doorlopen. Wij als vergunninghouder spelen een belangrijke rol in de adoptieprocedure. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan personen en instellingen die als zodanig mogen optreden. Toch is het denkbaar dat u niet tevreden bent over het optreden van een vergunninghouder. Als dat het geavl is, kunt u een klacht indienen. Klik hier voor de brochure: klachtenregeling.pdf.