Stichting Kind en Toekomst

2017 China 2

Wat is Stichting Kind en Toekomst

Stichting Kind en Toekomst stelt zich tot doel direct hulp te bieden aan kinderen in nood. Zij doet dit door het bemiddelen bij adoptie door personen die in Nederland woonachtig zijn, van kinderen die in hun geboorteland geen enkel uitzicht hebben op een menswaardige toekomst of in hun bestaan worden bedreigd.

Stichting Kind en Toekomst staat onder leiding van een bestuur, dat bestaat uit de voorzitter mevrouw G. J. Treur, de secretaris, mevrouw M. Kessels. de penningmeester, mevrouw I. Zuidema, de leden de heren L.F. Schrijner en D. de Heus. Zij krijgen voor de verrichte werkzaamheden alleen de reiskosten vergoed.

Stichting Kind & Toekomst probeert echter eerst hulp te bieden aan kinderen in nood door middel van projecthulp en financiële adoptie.

  • Via interlandelijke adoptie; dit uitsluitend als plaatselijke hulp niet toereikend is via sponsoring van gezinnen met jonge kinderen en kinderen in tehuizen.
  • Via sponsoring van gezinnen met jonge kinderen en kinderen in tehuizen.
  • Via projecthulp, gericht op kinderen.

Regelmatig merken we bij ons werk dat interlandelijke adoptie niet een op zichzelf staand fenomeen is. In de herkomstlanden van de kinderen is de nood vaak erg hoog. Door ons intensief in te zetten voor sponsoring en projecthulp kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor kinderen. Ook kan in sommige gevallen zelfs adoptie worden voorkomen door de kinderen in eigen land te helpen. We mogen deze hulpvragen niet negeren, maar… daar hebben we wel uw steun bij nodig!

DNV-GL

DNV-GL

Managementsystem Certificatie

ANBI

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Euradopt

Euradopt

Euradopt