Adoptie

De wachttijden en mogelijkheden tot inschrijving variëren per land en per periode. Het is dus zinvol voor u om, op het moment dat uw gezinsonderzoek in de eindfase zit, navraag bij ons te doen naar de op dat moment geldende mogelijkheden en wachttijd voor het land van uw keuze.

Een wachttijd houdt in: de tijd die er zal verstrijken tussen het moment dat wij kunnen beschikken over al uw documenten zoals deze moeten worden ingediend bij het land van uw keuze tot aan het moment dat er een kind voor u beschikbaar komt ter adoptie.

Inschrijving is alleen mogelijk als de Stichting in het bezit is van uw gezinsrapport en u donateur bent van de Stichting!

Op dit moment zijn de mogelijkheden tot inschrijving beperkt, omdat er of voldoende inschrijvingen zijn of doordat de wachttijden opgelopen zijn: 

 

  • China: nee
  • Polen: nee 
  • Nigeria: nee
  • Slowakije: nee
  • Bulgarije: nee
  • Lesotho: nee
  • Benin: nee