Adoptie

Het bestuur van Stichting Kind en Toekomst heeft haar vergunning niet meer laten verlengen, waardoor inschrijving voor adoptie niet meer mogelijk is. De oorspronkelijke vergunning is per 1 oktober 2020 komen te vervallen.

Wel blijven wij de progress rapportages verzorgen, ons archief beheren en de projecten ten behoeve van kinderen blijven gecontinueerd.