Adoptiekosten

In onderstaand overzicht vindt u de kosten voor adoptie die aan u doorberekend worden. De adoptiekosten verschillen per land omdat de kosten die aan het land zelf betaald moeten worden, variëren.

Een vast onderdeel van de adoptiekosten voor alle landen is de bureaukosten: hieronder vallen o.a. de loonkosten voor het personeel, de kosten voor huur van het kantoorpand, kosten voor systeembeheer en onderhoud, kantoorartikelen, verzekering, belasting, schoonmaakbedrijf,

Het bedrag van EUR 400,- aan vaste kosten bestaat uit de onderdelen onderhoud buitenlandse contacten, projecthulp en nazorg.

De kosten buitenland variëren per land en kunnen bestaan uit o.a. vertaalkosten, kosten voor legalisaties, verzending per koerier, advocaat kosten, kosten contactorganisatie, kosten medisch onderzoek kind.

In het verleden waren de bureaukosten gerelateerd aan het aantal adopties per jaar. Omdat echter al een aantal jaren het aantal adopties enorm afneemt, zijn de bureaukosten sinds 17 januari 2017 ongewijzigd gebleven en zullen niet verder worden verhoogd.

BULGARIJE:
Bureaukosten: 7.950,-
Vaste kosten: 400,-
Kosten buitenland: 6.239,-
Procedurekosten: 1.034,-
Totaal: 15.623,- *
Meerkosten sibling:
Bureaukosten: 3.000,-
Vaste kosten: 250,-
Kosten buitenland: 310,-
Procedurekosten: 630,-
Totaal: 4.190,- *
Bedragen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
CHINA:
Bureaukosten: 7.950,-
Vaste kosten: 400,-
Kosten buitenland: 2.061,- **
Procedurekosten: 1.471,-
Totaal: 11.882,- *
Het totaal bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten en de verplichte bijdrage aan het tehuis van 35.000 Yuan en 8.500 Yuan voor procedurekosten en EUR 2.350,-servicekosten.
LESOTHO:
Bureaukosten: 7.950,-
Vaste kosten: 400,-
Kosten buitenland: 6.181,- **
Procedurekosten: 1.871,-
Kosten MVV: 57,-
Totaal: 16.459,- *
Meerkosten sibling:
Bureaukosten: 3.000,-
Vaste kosten: 250,-
Kosten buitenland: 3.786,- **
Procedurekosten: 350,-
Kosten MVV: 57,-
Totaal: 7.443,- *
Bedragen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
NIGERIA:
Bureaukosten: 7.950,-
Vaste kosten: 400,-
Kosten buitenland: 7.225,- **
Procedurekosten: 1.172,-
Kosten MVV: 57,-
Totaal: 16.804,- *
Meerkosten sibling:
Bureaukosten: 3.000,-
Vaste kosten: 250,-
Kosten buitenland: 5.419,-
Procedurekosten: 420,-
Kosten MVV: 57,-
Totaal: 9.146,- *
Bedragen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
POLEN:
Bureaukosten: 7.950,-
Vaste kosten: 400,-
Kosten buitenland: 3.587,-
Procedurekosten: 1.733,-
Totaal: 13.670,- *
Meerkosten sibling:
Bureaukosten: 3.000,-
Vaste kosten: 250,-
Kosten buitenland: 2.500,-
Procedurekosten: 724,-
Totaal: 6.474,- *
Bedragen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
SLOWAKIJE:
Bureaukosten: 7.950,-
Vaste kosten: 400,-
Kosten buitenland: 5.505,-
Totaal: 13.855,- *
Meerkosten sibling:
Bureaukosten: 3.000,-
Vaste kosten: 250,-
Procedurekosten: 3.560,-
Totaal: 6.810,- *
Bedragen zijn exclusief procedurekosten van Euro 5.000,- voor 1 kind en Euro 5.500,- voor sibling;deze bedragen moeten door adoptie ouders aan de advocaat voldaan worden.
Bedragen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Alle bedragen zijn in Euro’s.

* Bedragen zijn exclusief borgsom van Euro 600,-. Dit bedrag wordt aan adoptie ouders geretourneerd nadat aan de progress verplichtingen voldaan is.

**Deze bedragen zijn gerelateerd aan de dollarkoers en worden geregeld herberekend naar de huidige dollarkoers.