Slowakije

 
Wijziging wachtlijst:

In verband met de lange wachttijd hebben wij de wachtlijst gesloten.

Wie komt in aanmerking:

Alleen echtparen kunnen adopteren in Slowakije. Wettelijk kunnen ook alleenstaanden en alleen aanvragers binnen een samenlevingsrelatie adopteren maar de praktijk wijst uit dat er niet tot een toewijzing wordt overgegaan. Adopties binnen een huwelijksrelatie krijgen duidelijk voorrang. Men staat kritisch tegenover echtparen voor wie het een 2e huwelijk betreft.

Het kunnen spreken en begrijpen van de Engelse of Duitse taal is een vereiste.

Het leeftijdsverschil tussen de oudste ouder en het te adopteren kind mag maximaal 40 jaar zijn.

Inkomen:

Het bruto jaarinkomen moet minimaal 1,5 maal het minimumloon zijn.

Kinderen:

De kinderen die voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen zijn meestal Roma kinderen met een belaste ontstaansgeschiedenis c.q. een belaste achtergrond. De meeste kinderen die wachten om geadopteerd te worden zijn ouder dan drie jaar. 

Verblijfsduur:

De verblijfsduur in Slowakije is circa vier weken. Daarna reist u met uw kind naar Nederland om vervolgens samen met uw kind na één jaar nog een keer terug te keren voor de laatste rechtszaak. De verblijfsduur betreft dan slechts enkele dagen.