Kirgizië

 
Momenteel is inschrijving niet mogelijk.
 
Achtergronden kinderen:

Deze is zoals in vele landen divers: achtergelaten in ziekenhuizen, sociaal moeilijke situaties, ontzet uit de ouderlijke macht, afgestaan vanwege een handicap, etc.
Nadat duidelijk is dat een kind voor adoptie geplaatst moet worden, zal eerst drie maanden naar een plaatsing binnen Kirgizië worden gezocht. Pas als dit niet lukt, komt het kind in aanmerking voor plaatsing in het buitenland.

Kinderen:

De kinderen hebben een belaste ontstaansgeschiedenis c.q. een belaste achtergrond en variëren in leeftijd van acht maanden tot zes jaar. De allerkleinste kinderen worden bijna altijd binnen Kirgizië geadopteerd. De meeste van de te adopteren kinderen zullen jongetjes zijn. Met regelmaat kunnen ook siblings en triblings geadopteerd worden.

Verblijf in Kirgizië:

Er zullen twee reizen moeten plaats vinden. De eerste reis duurt ca 30 dagen, waarin de ‘bonding period’ van 10 dagen zal plaats vinden, gevolgd door de rechtszaak.
Daarna reizen adoptiefouders terug naar Nederland en zal in Kirgizië verder gewerkt worden aan de procedure.
Ongeveer 30 dagen later zal deze zijn afgerond en kan het kind worden opgehaald, verblijf in Kirgizië van ca. 15 dagen.

Welke aspirant adoptiefouders kunnen adopteren in Kirgizië:

Heteroseksuele echtparen: beiden moeten minimaal 25 jaar oud zijn.
Alleenstaande vrouwen die minimaal 30 jaar oud zijn.
Alleen aanvragers binnen een huwelijk.
In alle gevallen mag er geen groter leeftijdsverschil tussen de adoptiefmoeder en het kind zijn dan 45 jaar.