China

China

 

Wachtlijst:

De wachtlijst is gesloten en er zijn dus geen inschrijfmogelijkheden.

 
 
 
 
Wie komt in aanmerking:

Aspirant ouders moeten minimaal 30 jaar of ouder zijn en een stabiele huwelijksrelatie hebben van minimaal 2 jaar. Als één van de partners een scheiding heeft meegemaakt (niet meer dan 2), dient de lengte van het huidige huwelijk minimaal 5 jaar te zijn.
Ook een alleenstaande aanvraagster kan in aanmerking komen: zij moet dan  aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij een aanvraag door een echtpaar. Daarnaast dient de netto waarde van de bezittingen van een alleenaanvraagster minimaal USD 100.000,- te bedragen. Ook moet de aanvraagster ervaring hebben in de zorg voor kinderen. Er mogen niet meer dan 2 kinderen in het gezin van de alleenaanvraagster zijn, waarvan de jongste de leeftijd van 6 jaar moet hebben bereikt. Indien de alleenaanvraagster een stabiele relatie heeft met een man en daarmee samenwoont, zijn de extra eisen niet van toepassing en gelden dezelfde voorwaarden als bij een aanvraag door een echtpaar.

 • De aanvragers dienen beiden lichamelijk en geestelijk gezond te zijn. Onderstaande ziektes worden niet geaccepteerd:
 • Aids
 • Verstandelijke beperkingen
 • Mensen met een overdraagbare ziekte zolang ze besmettingsgevaar opleveren voor anderen
 • Aan 2 ogen blind, slechtziend of aan 1 oog blind zonder prothese
 • Doof of slechthorend of ernstig spraakprobleem. Special need kinderen met een vergelijkbaar probleem zijn wel te matchen. Is één van beide aanvragers geheel gezond, dan geldt een uitzondering op deze beperking en is dus een aanvraag wel mogelijk
 • Ernstige gebreken van het lichaam of het ontbreken van ledematen dan wel ernstige misvorming aan het gezicht
 • Ernstige ziekten die op lange termijn behandeling vereisen en/of die de levensverwachting ernstig bedreigen, zoals bijv. kwaadaardige tumoren, epilepsie, lupus, nefrose, MS etc. Is één van beide aanvragers geheel gezond en is de ziekte van de partner goed onder controle, dan geldt een uitzondering op deze beperking en is dus een aanvraag wel mogelijk
 • Orgaantransplantaties die nog geen 10 jaar geleden zijn. Is één van beide aanvragers geheel gezond en heeft de partner minder dan 10 jaar geleden een transplantatie ondergaan, maar is daar dermate van hersteld dat hij/zij een normaal leven leidt, dan geldt een uitzondering op deze beperking en is dus een aanvraag wel mogelijk
 • Schizofrenie
 • Mentale stoornis zoals depressie, manie, fobie, obsessie, angst etc. In het geval van adoptie door een paar geldt een uitzondering van deze beperking als ze een dergelijke stoornis hebben met minimale symptomen die goed onder controle zijn door het nemen van kleine doses medicijnen
 • Een BMI (gewichtsschaal) hoger dan 40.
 • Een geschiedenis van alcoholmisbruik, maar minder dan 10 jaar geleden gestopt met drinken.

Beide aanvragers dienen minimaal middelbare school te hebben afgerond, of te beschikken over een beroeps- en technische opleiding van vergelijkbaar niveau.Men moet de Engelse taal machtig zijn en beide aanvragers hebben geen crimineel verleden.

Inkomen: minimaal één van de aanvragers dient een vast dienstverband te hebben. Het inkomen uit het vaste dienstverband moet minimaal USD 10.000,– per gezinslid bedragen inclusief het verwachte adoptiekindje. Inkomsten via pensioen, verzekeringsgeld of sociale dienst worden niet meegerekend. Bij het berekenen van het jaarlijkse gezinsinkomen in geval van adoptie door een alleenaanvraagster dient het aantal gezinsleden één persoon meer te zijn dan het feitelijke aantal gezinsleden na adoptie. Bovendien moet het totale familiebezit (inboedel, auto, huis, etc.) minstens USD 80.000,- bedragen voor gezamenlijke aanvragers en USD 100.000,– voor alleenaanvraagsters.

Verblijfsduur:

Men dient zelf naar China te reizen, de verblijfsduur is ruim 2 weken. Het ophalen van het kindje door één ouder met de volmacht van de andere ouder is mogelijk.

Rootsreizen:
Enige tijd geleden heeft Stichting Kind en Toekomst enkele malen van gedachten gewisseld met de initiatiefnemers van Lotus Tours Nederland. De aanpak die hen voor ogen staat spreekt ons aan en gezamenlijk hebben we besloten om mensen die een Roots reis naar China overwegen door te verwijzen naar Lotus Tours Nederland. Voor meer informatie kunt u hun website bezoeken. http://www.lotustours.nl
Daarnaast blijft Stichting Kind en Toekomst uiteraard beschikbaar voor beantwoording of begeleiding van uw vragen omtrent de beleving en emoties.