Benin

Benin

 

Momenteel wachten we nog op het sluiten van de contracten tussen de Centrale Autoriteit Benin en de Centrale Autoriteit Nederland.

Kinderen:

De kinderen hebben een belaste ontstaansgeschiedenis c.q. een belaste achtergrond en de leeftijd van de in Benin te adopteren kinderen varieert van 1,5 tot 6 jaar. Ondervoede kinderen als ook HIV positieve kinderen komen regelmatig voor in Benin.

Wie komt in aanmerking:

Heteroseksuele echtparen die minimaal vijf jaar getrouwd zijn, kunnen uit Benin adopteren en vrouwelijke alleenaanvragers binnen een heteroseksuele samenlevingsrelatie waarvan het samenlevingscontract langer dan 5 jaar geleden is opgesteld.
Aan echtparen die nog geen kind in hun gezin hebben, zal voorrang verleend worden. Enige kennis van de Franse taal is aan te raden.

Verblijfsduur:

Er moet 2 keer gereisd worden naar Benin: eerst ca. 14 dagen voor kennismaking met het kind en de 2e keer ca. 4 weken voor de rechtbankzitting en de verdere procedurele handelingen. U reist daarna met uw kindje naar Nederland. Na één jaar vindt een tweede rechtbankzitting plaats voor de definitieve adoptie uitspraak. Het is dan aan de rechtbank in Benin om te beslissen of één van de echtelieden hiervoor terug dient te komen naar Benin. Indien dit het geval is, zal een verblijfsduur van enkele dagen voldoende zijn.
Benin is een Franstalig land, maar een Engels sprekende tolk is op formele momenten mogelijk.