Informatie per land

Via deze pagina kunt u allerlei informatie opvragen over de verschillende landen van waaruit adoptie via Stichting Kind en Toekomst mogelijk is. Klikken op een land brengt u precies waar u wilt zijn.
De wachttijden en mogelijkheden tot inschrijving variëren per land en per periode. Het is dus zinvol voor u om, op het moment dat uw gezinsonderzoek in de eindfase zit, navraag bij ons te doen naar de op dat moment geldende mogelijkheden en wachttijd voor het land van uw keuze.

Op dit moment zijn de inschrijfmogelijkheden beperkt, omdat er of voldoende inschrijvingen zijn of doordat de wachttijden opgelopen zijn.