ONZE STICHTING EN HAAR MEDEWERKERS 


Stichting Kind en Toekomst is opgericht door Bertie Treur, die zich sinds 1977 inspant om kinderen die een uitzichtloze toekomst hebben een thuis te geven. Dit is tot op heden voor ruim 5500 kinderen gelukt.

Ze begon haar werk in Indonesië, waarna Sri Lanka volgde. Begin jaren negentig kwamen daar de landen Polen, China, Nigeria en ook Guatemala bij, terwijl inmiddels ook wordt samen gewerkt met vele andere landen: Democratische Republiek Congo, Malawi, Benin, Oeganda, Lesotho, Slowakije, Bulgarije en Roemenië.

Ook worden continue inspanningen verricht om te inventariseren in welke andere landen de stichting iets kan betekenen voor kinderen in uitzichtloze situaties.

In 1989 kwam in Nederland het vergunningenstelsel voor adoptieorganisaties en vanaf dat moment werkt de stichting met een vergunning die onlangs weer is verlengd tot 1 oktober 2020.

Overal waar Bertie met haar werk startte probeert ze dit op verschillende wijzen vorm te geven.
Interlandelijke adoptie, sponsoring van gezinnen met jonge kinderen, sponsoring van kinderen in tehuizen, projecten gericht op kinderen zijn de speerpunten.

Hoewel een adoptieorganisatie wettelijk verplicht is om een jaar na de plaatsing nazorg te verlenen, heeft Stichting Kind en Toekomst in haar statuten opgenomen deze nazorg zonder tijdslimiet te willen verlenen.

Website gebouwd door Its Asbreuk